Male And Female Drama Students At Performing Arts School In Studio Improvisation Class
מוסיקה

אימפרוביזציה

קודם כל – לדעת. לדעת מה? (אני שואלת, אני עונה). לדעת שאפשר. הכל אפשר. להרגיש בכל הגוף את הידיעה שהמציאות המשתנה היא בסך-הכל ...